Requirements for protection and management

Cerințe ale protecției și gestiunii


Ansamblul Monumental Brâncuși din Târgu Jiu, împreună cu zona sa tampon, are cel mai înalt nivel local și național de protecție, prevăzut prin Lista Monumentelor Istorice, anexată la “Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 pentru actualizarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice Dispărute", cu actualizări ulterioare, din 24.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis, 15.02.2016.

În cadrul acțiunilor de actualizare a Reglementărilor urbanistice, municipalitatea a elaborat, în anul 2013, Planul Urbanistic Zonal - Zonă Protejată (PUZ ZP) pentru Ansamblul monumental creat de Constantin Brâncuși. PUZ ZP, împreună cu Regulamentul său urbanistic au fost adoptate în Consiliul Local Târgu Jiu, în anul 2014.

Protecția legală este asigurată prin Legea 422/2001 pentru protecția monumentelor istorice și prin Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr. 47 privind măsurile de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. Planul de protecție și gestiune al Ansamblului a fost elaborat de Primăria Municipiului Târgu Jiu și aprobat de Consiliul Local în anul 2014. În prezent se află în curs de revizuire și urmează a fi implementat, în conformitate cu prevederile legale specifice, dacă se acceptă înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial. Provocările pe termen lung pentru protecția și gestiunea monumentului se referă în principal la delimitarea sa și a zonei de protecție, unde intervențiile în contextul urban vor fi controlate de politici de planificare bazate pe valorile definite în Dosarul de nominalizare.

This post is also available in: Engleză

Mason Cole Womens Jersey