Statement of Outstanding Universal Value – Criteria

Declarația de Valoare Universală Excepțională - Criterii


Valoarea Universală Excepțională a Ansamblului monumental creat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu este demonstrată prin îndeplinirea a patru din cele șase Criterii culturale stabilite de Convenția Patrimoniului Mondial. Pentru înscrierea unui sit în Lista Patrimoniului Mondial, este suficient să fie îndeplinit un singur criteriu. Odată cu demonstrarea Valorii Universale Excepționale, o altă cerință obligatorie este articularea Declarației de Integritate și a Declarației de Autenticitate a monumentului, precum și demonstrarea capacității Statului-parte al Convenției Patrimoniului Mondial de a-l proteja și gestiona, pentru a-i menține valorile.

.PDF
Sumar executiv

Vezi dosarul de nominalizare depus la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO

Criteriul I


  • să reprezinte o capodoperă a geniului uman creator și să aibă o semnificație culturală.

Ansamblul monumental Brâncuși din Târgu Jiu este o capodoperă a Modernismului și, în același timp, o lucrare ilustrând geniul creativ al omenirii. Limbajul estetic modernist esențializat este demonstrat prin forma, materialele și inovațiile tehnice ale Ansamblului dar și prin poziționarea sa atent studiată în spațiul urban deschis.
Lucrarea reprezintă punctul de cotitură dintre tradiția monumentelor memoriale figurative și monumentele moderne abstracte. Procedând astfel, aceasta îndeplinește idealurile moderne și credința în progres glorificând, în același timp trecutul.

 Ca întreg, Ansamblul provoacă interpretări și înțelesuri personale și oferă acea experiență secvențială a memoriei, esențial simbolică, ce desăvârșește o lucrare excepțională.

Ansamblul include Coloana fără Sfârșit, o sculptură modulară înaltă de 30 de metri, compusă din romboide din fontă, metalizate cu bronz auriu, fixate pe un ax din oțel. Acest monument modern revoluționar, în care forma repetată la nesfârșit devine obiectul sculptural însuși, reprezintă un triumf al artei și al ingineriei, o concepție aerodinamică perfect arhitecturală și o sinteză optimă între formă și subiect. Pentru toate acestea, este elogiat ca una dintre marile opere ale sculpturii secolului XX.

Criteriul II


  • să reprezinte un important schimb de valori umane, într-o anumită perioadă de timp sau într-o anumită arie culturală a Lumii, în domeniul evoluțiilor în arhitectură sau în tehnologie, în artele monumentale, urbanism sau peisagistică.

Ansamblul monumental creat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu reprezintă un moment de răscruce în evoluția istoriei artei monumentale moderne și a arhitecturii secolului XX.
În plus, acesta încorporează tehnologii de construcție inovative și inspiratoare, care au fost recunoscute și preluate la unele dintre cele mai înalte clădiri din lume. Formele sale artistice și arhitecturale dezvăluie influențe ancestrale ale culturilor cicladice, africane și vechi românești, dar și ale relațiile spațio-compoziționale care caracterizează marile ansambluri monumentale memoriale europene.
La rândul său, scara simplă și umană a Porții Sărutului a revoluționat tradiția arcelor triumfale, în timp ce verticala pulsatorie și stabilitatea arhitecturală aerodinamică a Coloanei fără sfârșit au inspirat în mod direct exemple remarcabile ale artei și arhitecturii moderne.

Criteriul IV


  • să fie un exemplu remarcabil de tip de clădire, de ansamblu arhitectural sau tehnologic sau de peisaj care ilustrează un stadiu/ stadii semnificativ (e) din istoria omenirii.

Ansamblul monumental creat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu este o excepțională creație sculpturală, arhitecturală, urbanistică și comemorativă, care ilustrează spiritul revoluționar al Modernismului și a exercitat o influență formală majoră în secolul XX-lea, îndeosebi asupra arhitecturii.
Inserarea urbanistică a Ansamblului este un exemplu puternic, foarte timpuriu și rar al Modernismului, aplicat sculpturii monumentale, în special monumentelor memorialelor de război.

Criteriul VI


  • să fie direct sau tangibil asociat cu evenimente sau tradiții vii, cu idei sau credințe, cu opere artistice și literare cu semnificație universală excepțională.

Ansamblul monumental Brâncuși din Târgu Jiu este o operă artistică monumentală de o semnificație universală excepțională, care se distinge în larga serie de memoriale ale Primului Război Mondial.

Primul Război Mondial a reprezentat un eveniment de importanță majoră în istoria lumii, uriașele pierderi de vieți omenești fiind urmate de manifestări comemorative globale. Opera lui Brâncuși de la Târgu Jiu este un răspuns artistic excepțional la acest eveniment, demonstrând o creativitate extraordinară și detașându-se net față de celelalte monumente comemorative; la nivel mondial, și pentru întregul secol XX. În plus, Ansamblului este o lucrare artistică monumentală semnificativă, o capodoperă creativă a Modernismului.

This post is also available in: Engleză

Mason Cole Womens Jersey